Dil Seçiniz
İletişim Bilgileri

Prof.Dr. Muhammed Ruh'ül-Emin/ABD

  • Anasayfa
  • Prof.Dr. Muhammed Ruh'ül-Emin/ABD
Prof.Dr. Muhammed Ruh'ül-Emin/ABD

Prof.Dr. Muhammed Ruh'ül-Emin/ABD

Prof.Dr. Muhammed Ruh'ül-Emin/ABD*

 

  1. Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu'nu düzenleyen Sayın Başkan, kıymetli kardeşlerim, misafirler ve çok değerli izleyiciler. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu. Değerli katılımcılar!

Şüphesiz bu kıymetli toplantı ve bir araya geliş, İslam ümmeti için en güzel günler ve en mutlu anlardan biridir. Bugün, fevkalade zekâsı ve diğer birçok özelliği ile benzeri görülmeyen komutan Selâhaddîn Eyyûbî'nin Mescid-i Aksâ'yı Haçlıların elinden kurtardığı mübarek fethi konuşacağız.

Siyonist işgalciler bugün hala Selâhaddîn Eyyûbî'nin Mescid-i Aksâ'yı nasıl kurtardığını ve onu bu zafere götüren nedenleri araştırıyor, ta ki yeni çıkacak Selâhaddîn Eyyûbî'nin karşısında durabilsinler. Başka bir ifade ile Filistin'de kurmak istedikleri devleti ve bu devletin başkentini Kudüs yapma hayallerinin yıkılmaması için mücadele ediyorlar. Maalesef biz Müslümanlar, Ömer bin Hattab'ın ve Selâhaddîn Eyyûbî'nin Kudüs'ü fethederken sahip oldukları imkanlara sahip değiliz. Ne yöntem arama şansımız ne stratejimiz var ne de Filistin halkını zalim Siyonistlerin zulmünden kurtarma imkanına sahibiz. Maalesef bugün işgal altındaki el Aksâ'nın kaderini önemsemeyen bazı Arap yöneticileri ve İslam ülkelerinin liderlerini görüyoruz. Bunlar haksızlığa uğrayan, öldürülen, memleketlerinden göç ettirilen kardeşlerine aldırış etmiyorlar. Filistin halkını desteklemek bir yana aksine Siyonistlerle ilişkilerini pekiştiriyorlar. Hatta bunun dine, millete ve Kudüs'ü Haçlılardan kurtarmak için şehit olan atalarımıza ihanet olduğuna aldırmaksızın ilişkilerini "normalleşme" adı altında daha da geliştiriyorlar.

 

Değerli katılımcılar!

Filistin meselesi sadece Filistin halkı ile alakalı değildir. Bilakis Filistin meselesi inançla ilgili bir meseledir ve İslam aleminde bulunup hür olan bütün Müslümanları ilgilendirir. Mescid-i Aksâ'nın korunması ve özgürlüğüne kavuşturulması İslam ümmetinin en önemli görevlerindendir ve dünya çapında bulunan bütün Müslümanların mesuliyetindeki bir emanettir.

Kudüs'ün Haçlılardan kurtarılma süreci İmâdüddîn Zengi'den itibaren başlamıştır.

Bu da üç aşamalı bir şekilde yapılmıştır:

1-Şam topraklarını birleştirmek.

2-Mısır ve Şam topraklarını birleştirmek.

3-Kudüs'ü fethetmek.

İmâdüddîn Zengî, bunları yapamadan vefat edip Rabbine kavuştu. Daha sonra onun yerine kardeşi Nureddîn Zengî geçti. Şam'ı fethedip Mısır'la Şam'ın topraklarını birleştirdi. Büyük fethi göremeden kendisi de vefat etti.

Nureddîn Zengî'nin vefatından sonra genç kahraman Selâhaddîn Eyyûbî komutan oldu. Hicri 583/Miladi 1187 yılında Kudüs'ü fethetmek için bir ordu hazırladı ve bu orduyla Kudüs'ü kuşatınca Müslümanlar da Haçlılara karşı Selâhaddîn Eyyûbî'ye yardım ettiler. Haçlıların 91 yıl boyunca işgal ettiği Kudüs'ü Selâhaddîn Eyyûbî ikinci defa özgürlüğüne kavuşturdu. Rabbimden temennim şudur ki bu asırda bize yeni bir Selâhaddîn gönderip Mescidi Aksâ’yı pislik olan Siyonistlerin ellerinden kurtarsın ve İslam ümmetini tek bayrak altında toplasın. Son olarak, ümmeti gaflet uykusundan uyandırmak için yapılan Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu'nu düzenlediğiniz ve bu programla Müslümanlara Kudüs ve Mescid-i Aksâ'yı özgürleştirme vazifesini hatırlattığınız için teşekkür ediyorum.

Kardeşiniz Profesör Doktor Muhammed Ruh'ul-Emin / Kuzey Amerika

 

 

*Bu Yazı, Prof. Dr. Muhammed Ruh'ul-Emin’in, 3 Ekim 2020 tarihli 2. Selâhaddîn-î Eyyûbî Sempozyumunda yaptığı konuşmadır.