Dil Seçiniz
İletişim Bilgileri

Dr. Ganemi Amr/ Burkina Faso

Dr. Ganemi Amr/ Burkina Faso

Dr. Ganemi Amr/ Burkina Faso

Dr. Ganemi Amr*/ Burkina Faso

 

 

Şüphesiz biz, gerilemelerin çoğaldığı bir zamanda en iyi galibiyetleri Müslümanların hafızasına kaydedebilmiş, yüksek maneviyatı, derin imanı, çabuk kavrayışı, ince zekâsı ve kapsamlı idraki sayesinde hezimeti zafere, gerilemeyi yükselişe dönüştürebilmiş eşsiz bir kişiliğin tarihi ve yüce bir şahsiyetin karşısındayız.

Hakikaten Müslümanlara eski ihtişamını kazandırma arzusundan ve kuvvetli bir imandan müteşekkil şahsiyeti ile Selâhaddîn-i Eyyûbî, dini için gayret gösteren, İslam ümmetinin mirasına sahip çıkan bir Müslümandır.  Böylesine ulvi bir şahsiyetin ümmetin hafızasında sağlam bir şekilde yer edinmiş olması gerekir. Onun anılmasıyla, mukaddes mekanlarda ümmetin liderlerden gördüğü ihanet, halkların ve halkları oluşturan güçlerin parçalanması neticesinde kötüleşen durumların karanlığı aydınlanıyor. Böylesine yüce bir şahsiyetin ümmetin hafızasında sağlam bir şekilde yer edinmesi gerekir. Bu nedenle aklıma iki soru geldi.

Birincisi; bu liderin kitaplarımızda, eğitim müfredatımızda ve modern sosyal paylaşım ağlarındaki yeri nedir?

İkincisi; onun bu imanlı kahraman imajını ve liderlik özelliklerini ümmetin bugünkü gençlerine bir ışık yapmak için uygun metot nedir?

İlk soruyla ilgili şöyle düşünüyorum;

1- Bu kahramanın tarihini yeniden belgelemek ve ondan şüpheleri gidermek için bilimsel bir komite oluşturmanın gerekliliği. Yönelimlerini bildiğimiz Fatımî Devleti'ni ortadan kaldırdığından beridir nefisperest insanlar ona öfkelerini kusuyor ve onun iyi niyeti ve doğru yönü hakkında birçok şüphe yayıyorlar.

2-Bu komisyonun konuyla ilgili sosyal medyada konuşulanları (yayınlananları) takip etmesi...

3-Konuyla ilgili yazar ve edebiyatçıların katılacağı yarışmalar düzenlenmesi...

4-Liderlik, yüreklilik ve mücadelede ayrıcalıklı gençlere Selâhaddîn-i Eyyûbî adıyla ödül verilmesi...

İkinci soru ile yani Müslüman gençleri ümmetin imamını (Selâhaddîn-i Eyyûbî) örnek almaya teşvik edebilecek eğitim metotları ile ilgili de şunlar özetlenebilir;

Fetihlerini ilgi çekici resimlerde ve etkileyici dizilerde yeniden canlandırmak ...

Şahsiyetini güçlendiren dini ve manevi yönlerini bu sahnelerde göstermek...

Bu esnada Mescid-i Aksâ'nın önemini ve ümmetin temel meselesi olduğunu göstermek...

 

*Bu yazı Dr. Ganemi Amr’ın 3 Ekim 2020 tarihli 2. Selâhaddîn-î Eyyûbî Sempozyumunda yaptığı konuşmadır.