Dil Seçiniz
İletişim Bilgileri

Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi Anlatan Klasik Eserler / Fethu'l-kussî fi'l-fethi'l-kudsî -1

  • Anasayfa
  • Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi Anlatan Klasik Eserler / Fethu'l-kussî fi'l-fethi'l-kudsî -1
Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi Anlatan Klasik Eserler / Fethu'l-kussî fi'l-fethi'l-kudsî -1

Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi Anlatan Klasik Eserler / Fethu'l-kussî fi'l-fethi'l-kudsî -1

 

 

 

Eserin Adı: el-Fethu'l-kussî fi'l-fethi'l-kudsî

Müellifi: Ebû Abdillâh İmâdüddîn Muhammed b. Safiyyiddîn Muhammed b. Hâmid el-Kâtib el-İsfahânî (ö.597/1201)

Yayınevi: Dârü’l-menâr

Baskı Yılı: 2004, Kahire

Sayfa Aralığı: 1-33

Çevirmen: Cihan FİRUZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Sunum

 

Hâmd âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salat ve selam Resullerin en şereflisi, yaratılmışların efendisi, Muhammed b. Abdullah el-Emin el-Arabi’ye, âline, temiz ve pak ashabının üzerine olsun.

Bu kitap, tarihi olaylar ve vakıalar ile ilgili olması hasebiyle nurdan harflerle yazılmaya layıktır. Kitabın ele aldığı dönemde yaşanan olaylar, Haçlı savaşlarının en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Öyle ki Sultan Selâhaddîn-i Eyyûbî bu dönemde Mısır ve Bilâdüşşam’ı da içine alan Eyyûbîler devletini kurmuş, gücünü ve kudretini toparlayıp Hittîn Savaşı’yla Haçlılara ağır bir darbe vurmuştur. Akabinde ise doksan yıldan fazla süren Haçlı işgalini ortadan kaldırarak Beytülmakdis’i özgürlüğüne kavuşturmuştur.

Bu kitap, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin askeri faaliyetlerini ve savaşlarını titizlikle kayıt altına almaktadır. Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin gençlerimiz için güzel bir örnek, gelecek nesillerimiz için ise bir yol gösterici olması elzemdir. Böylece bizler de bu kahramanın örnekliğiyle İslam düşmanlarına karşı kazanılmış zaferlerin benzerlerini elde edelim.

Rabbimizden razı olacağı ve seveceği işlerde bizi başarılı kılmasını diliyoruz.  O ne güzel yardımcı ve ne güzel Mevla’dır.

Duamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

                                                                                 

 

 

                                                                                                                               Yayıncı…

 

Metnin tamamına erişmek için tıklayınız.